“Azərbaycanın dövlət-din modeli: dünyəvilik” mövzusunda regional konfrans keçirilib. 24-25 fevral 2020-ci il